Vijesti

Usvajanjem deklaracije završena Paneuropska konferencija u Bihaću

U organizaciji Paneuropske unije Bosne i I Hercegovine u Bihaću je od 19. do 21. maja 2017. godine održana međunarodna konferencija o temi Bosna i Hercegovina: korak do statusa zemlje kandidata – Možemo li ubrzati proces?

Na konferenciji, čiji je službeni dio završen, održana su tri panela na kojima je više od 130 sudionika govorilo o trenutnoj situaciji u BiH, regiji i Europi, integracionim procesima te izazovima sa kojima se suočava BiH na putu prema Europskoj Uniji.

Konferenciji su, među ostalima, prisustvovali predsjednik Paneuropske unije BiH Vanja Gavran, predsjednik Međunarodne paneuropske unije Alain Terenoire i članovi paneuropskih organizacija iz zemalja regiona i Europe, europski zastupnik Tonino Picula, bivša zastupnica u Europskom parlamentu Doris Pack, šef Delegacije EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark, ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i glavni tajnik Međunarodne paneuropske unije prof. dr. Pavo Barišić, te visoki zvaničnici grada Bihaća, Unsko – sanskog kantona, te Federacije BiH i države BiH, među kojima predsjednik Zajedničke komisije za EU integracije Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović, potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, premijer Unsko – sanskog kantona Husein Rošić i predsjedavajući Gradskog vijeća Bihaća Davor Župa, te eksperti europskih integracija, profesori, politički analitičari, novinari.

Predsjednik Paneuropske unije BiH Vanja Gavran je istakao, a sudionici konferencije su se složili, da se proces ulaska BiH u EU može ubrzati uz više povjerenja među onima koji vode BiH te da ispunjavanje uvjeta za ulazak BiH u EU mora biti prioritet svih političkih subjekata u BiH.

Podsjetio je da ova organizacija iz godine u godinu organizira ovakve skupove jer se sa ovakvih s njih želi poslati jasna poruka da je jedini put Bosne i Hercegovine onaj europski. „Možda više nego ikada potrebne su nam poruke ohrabrenja i usmjerenja. Bosna i Hercegovina je u današnjim svjetskim okolnostima važna i nekim zemljama s Istoka, ali to za BiH nije opcija. Mi smo uvijek bili dio Europe i moramo se vratiti pod njezino okrilje“, kazao je Gavran.

Sudionici konferencije usvojili su Deklaraciju koja će biti upućena političkim zvaničnicima u BiH i međunarodnoj zajednici.

Mi, predstavnici Paneuropske unije Bosne i Hercegovine uz podršku panevropskih organizacija iz Austrije, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Mađarske, Njemačke i Slovenije na međunarodnoj konferenciji „Bosna i Hercegovina: korak do statusa zemlje kandidata – Možemo li ubrzati proces?“ koja se održava u Bihać, 19. – 21. 5. 2017. usvajamo

DEKLARACIJU

1. Bosna i Hercegovina je uvijek bila, jeste i samo može biti moguća isključivo uz najširi konsenzus konstitutivnih naroda i ostalih koji u njoj žive. BiH su nužne ustavne i ekonomske promjene i mi ih u Paneuropskoj uniji BiH odavno zagovaramo jer ovakva država nije ni pravedna ni funkcionalna. Pozivamo predstavnike svih parlamentarnih stranaka u BiH da usvoje nužne ustavne promjene koje podrazumijevaju ugradnju načela supsidijarnosti u Ustav BiH i na tom načelu redefinišu nadležnosti u vršenju javnih poslova između lokalnih, kantonalnih, entititskih i državne razine, uz obraćanje veće pažnje na položaj općina i njihov ravnomjeran razvoj u zemlji. Važno je svakako da nitko u BiH ne smije svoju brojčanu većinu zlorabiti protiv brojčano manjih, radilo se o državnoj razini ili do krajnje lokalne razine.

2. Paneuropska unija BiH pozdravlja napore nadležnih institucija, nevladinog sektora i građana u cilju kvalitetnog ispunjavanja Upitnika Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo. Podvlačimo važnost funkcioniranja usvojenog Mehanizma koordinacije kao ključnog uvjeta daljnjeg kretanja Bosne i Hercegovine ka dobivanju kandidatskog statusa. Pozivamo građane Bosne i Hercegovine da se i dalje kroz sve vidove građanskog aktivizma uključuju u društveno-političke i ekonomske procese u zemlji.

3. Proces europskih integracija nije samo tehničko pitanje, već i svesvojevrsna kulturološka i politička i svekoliko paradigmatski nova revolucija i u mišljenju i u ponašanju. To je pitanje budućnosti naše domovine o čemu su se već odavno odredile sve političke stranke: Naša budućnost je u Europskoj uniji! Tako misli i većina građana Bosne i Hercegovine. Stoga, treba prestati sa korištenjem procesa europskih integracija u dnevnopolitičke svrhe i uhvatiti se u koštac sa izazovima koje on donosi. I najmanji napredak u procesu je korak bliže funkcionalnoj državi.

4. Kao ključne prepreke, kako ka ubrzanju procesa dobivanja kandidatskog statusa tako i cjelokupnom procesu integracije BiH u Europsku uniju, Paneuropska unija BiH prepoznaje kriminal, korupciju i pokušaje političkog utjecaja na pravosudne organe u BiH. S tim u vezi, naglašavamo potrebu jačanja borbe za očuvanje nezavisnosti pravosudnog sistema i jačanja integriteta nositelja pravosudnih funkcija.

5. Paneuropska unija BiH ponovno traži od predstavnika međunarodne zajednice, poglavito Europske unije, da se snažnije uključi u sve bitne procese u Bosni i Hercegovini svojom medijacijom. Koliko god je važno da BiH postane članica Europske unije, u današnjim geopolitičkim okolnostima bitno je i Europskoj uniji da je BiH njezin dio jer samo europska Bosna i Hercegovina jamči sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine, te jamči očuvanje mira u Europi i ostvarenje europskog projekta.

6. Paneuropska unija BiH poziva, kako zvaničnike BiH tako i zvaničnike i institucije EU da najoštrije osude sve češće pozive na prekrajanje granica na jugo-istoku Europe. Paneuropska unija BiH smatra da takvo djelovanje veoma destruktivno utiče na proces europskih integracija kojima težimo, te nije u interesu mira, stabilnosti i prosperiteta BiH, regiona ali i cjelokupnoga evropskoga kontinenta.