Vijesti

Saopštenje povodom održavanja Samita Evropska unija – Zapadni Balkan

Činjenica da se Samit Evropska unija – Zapadni Balkan održao uprkos pandemiji korona virusa predstavlja uspjeh i mi čestitamo Republici Hrvatskoj kao zemlji koja u ovom periodu predsjedava Vijećem Evropske unije na aktivnostima koje su do toga dovele.

Smatramo da susreti na najvišem političkom nivou doprinose još boljem međusobnom razumijevanju između EU i partnera na Zapadnom Balkanu i treba ih nastaviti održavati redovno, a u skladu sa već utvrđenim opredjeljenjem EU. Posebno, predstavnici sa Zapadnog Balkana kao dijela Evrope treba da budu uključeni u razgovore koji se u Evropskoj uniji vode o budućnosti Evrope.

Cijenimo veoma važnom opredijeljenost EU da finansijski i na druge načine podrži borbu protiv pandenije korona virusa u zemljama Zapadnog Balkana. Solidarnost je jedan od temeljnih principa EU i veoma je važno da se ispoljava ne samo u odnosima unutar EU nego i prema državama koje su u procesu pridruživanja. Evropska unija je vodeći ekonomski i trgovinski partner kao i najveći donator razvojne pomoći zemljama Zapadnog Balkana

S tim u vezi ističemo i pozdravljamo opredjeljenje EU da značajnim finansijskim sredstvima podrži socio-ekonomske reforme i borbu sa svim posljedicama pandemije korona virusa u državama na Zapadnom Balkanu.

Iako je na Samitu ponovljena “evropska perspektiva” sa žaljenjem konstatujemo da je izostala konkretna podrška proširenju EU i procesu pridruživanja sa punopravnim članstvom kao konačnim ciljem kada se ispune svi uslovi. Ideja jedinstva je bila i pokretačka ideja uspostave Panevropske unije kao garancija mira i stabilnosti na evropskom kontinentu i Evropska unija treba nastaviti taj put.

Neka poruke sa Samita o potrebi unapređenja regionalne saradnje i rješavanja otvorenih pitanja budu dodatni poticaj da države Zapadnog Balkana rade na svoju i dobrobit  svojih građana.

Poruke sa Samita trebaju biti i dodatni snažan poticaj svim akterima u Bosni i Hercegovini da kroz dogovor rade na ispunjavanju definisanih uslova za napredak i boljitak naše države. U tom smislu, pozdravljamo angažman Delegacije EU u BiH i Predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je nedavno donijelo odluku o pokretanju realizacije 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i formiranje radne grupe o putu BiH ka EU. Pozivamo sve političke aktere u BiH da daju svoj doprinos u izradi akcionog plana za realizaciju ključnih prioriteta i na taj način prekinu stagnaciju koja traje već više od jedne godine.