Vijesti

Promocija knjige Uvod u vanjsku politiku Evropske unije autorice Nedžme Džananović Miraščija

Jučer, 30. oktobra 2018. godine, je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu promovisana knjiga “Uvod u vanjsku politiku Evropske unije” autorice doc. dr. Nedžme Džananović Miraščija koja je i članica Predsjedništva Panevropske unije Bosne i Hercegovine.

Kako stoji u predgovoru, knjiga nudi uvod u vanjsku politiku EU, pojašanjava razloge za njeno nastajanje, historijsko-razvojnu dimenziju, institucionalni okvir, tj. odnose institucija Evropske unije zaduženih za vanjsku politiku, spram zemalja članica EU i njihovu interakciju, kao i međusobnu uvjetovanost kod donošenja vanjskopolitičkih pozicija EU. Također, pojašnjava sistem funkcionisanja i finansiranja kompleksnog, post-državnog i globalno jedinstvenog političkog glasa, glasa EU, koja je u ranijim razvojnim fazama više tretirana kao ekonomski, a ne politički globalni akter.

Na promociji je ispred izdavača govorio prof. dr. Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka, Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH i recenzenti knjige , akademik Mirko Pejanović, potpredsjednik Panevropske unije, Adna Subašić, studentica završne godine master studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije BiH, koji je naglasio da se poseban značaj i doprinos ove knjige ogleda u činjenici da se prvi put kod nas na ovaj način i u cjelini obrađuje vanjska politika EU.

U evropskoj javnosti, ali i kod nas, prisutna su često prevelika očekivanja od EU. Studenti i akademska zajednica ovu knjigu mogu koristiti kao udžbenik i referentno djelo za dalja istraživanja u ovoj oblasti. Šira javnost i posebno oni koji utječu na formiranje mišljenja i definisanje stavova i politike Bosne i Hercegovine prema EU, na jednom mjestu sad imaju uvid u svu kompleksnost nastajanja, organizovanja i funkcionisanja Evropske unije u oblasti vanjske politike te, nadati se, očekivanja i eventualne aktivnosti prilagoditi realnom kontekstu.

Promociji su prisustvovali i Haris Ćutahija, generalni sekretar i Jasmina Pašalić, članica Predsjedništva Panevropske unije BiH.