Vijesti

Potrebna nam je drugačija Bosna i Hercegovina

Paneuropska unija Bosne i Hercegovine organizirala je sinioć u  Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu okrugli stol na temu “Drugačija Bosna i Hercegovina za modernu EU” na kojem je bilo riječi o izazovima koji su pred Bosnom i Hercegovinom u procesu dobijanja statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji.

Uvodničari su bili mr. Senad Šepić, poslanik u Predstavničkom domu PS BiH, prof. dr. Marijana Šećibović, dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, prof. dr. Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka UNSA i Zekerijah Smajić, analitičar, novinar i urednik.

Moderator okruglog stola bio je predsjednik Paneuropske unije BiH Vanja Gavran, koji je apelirao da politički zvaničnici u BiH ozbiljno i odgovorno pristupe Upitniku sa oko 3.000 pitanja što ga je Europska komisija nedavno uručila predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću kako bi zemlji što prije bio dodijeljen status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. “Važno je okrenuti se krucijalnim pitanjima, a ne ovima kojim se političari, nažalost, trenutno bave” – rekao je Gavran.

Senad Šepić rekao je da je potrebno prestati s politikama sukoba i “dogovornog konflikta interesno povezanih elita” te zemlju pokrenuti naprijed kroz rješavanje konkretnih životnih problema građana. “Teme kao što su Ustav, prekrajanje granica i pitanje praznika nisu prioritetne za građane. Najpotrebnije je uspostaviti pravnu državu jednakih šansi za sve, zapošljavanje, zaustaviti odlazak mladih iz BiH i ravnomjerno razvijati cijelu BiH” – istakao je Šepić. Podsjetio je da je sa grupom parlamentaraca i predstavnika nevladinih organizacija osnovao “Blok za Evropu” koji će raditi upravo na ovim pitanjima.

Marijana Šećibović govorila je o potrebi ulaganja u “moderno obrazovanje” koje je orijentisano ka jačanju ne samo bazičnih već i primjenjivih znanja. Podcrtala je da je obrazovanje glavni faktor jedinstva i integracija unutar društava i ujedno najbolja investicija za budućnost, te šansa za bolju i ljepšu BiH u kojoj će mladi ostajati.

Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu doc. dr. Elmir Sadiković govorio je o aktualnom političkom trenutku u regiji i Europskoj uniji, te o izazovima koji su pred Bosnom i Hercegovinom na putu ka članstvu u Uniji. Naglasio je da je proces integracija Bosne i Hercegovine u EU najvažniji društveno-politički proces za BiH u ovom trenutku. Iznio je stav da će prilagođavanje uslovima koje diktira EU i sam proces intergracija u EU zasigurno zahtijevati ozbiljne reforme Ustava BiH. Pozvao je na relaksaciju unutrašnjih političkih odnosa i na rješavanje socio – ekonomskih problema građana.

Ekspert za pitanja evropskih integracija, novinar i urednik Zekerijah Smajić izrazio je sumnju u iskrenost namjera političkih lidera da zemlju uvedu u Europsku uniju. Rekao je da su Dejtonski sporazum i nemoral glavni uzroci svih problema u BiH te da su mladi u BiH oni koji moraju iznijeti reforme kako bi zemlja krenula naprijed. Naglasio je i da sami mladi moraju pokazati više volje i želje za prosperitet svoje zemlje, a ne da budu indolentni i da se mire sa postojećim stanjem. „Trenutni geo-politički odnosi u svijetu mogli bi utjecati da se BiH primi u EU ubrzanijim tempom i ova prilika se treba iskoristiti“; kazao je Smajić.