Vijesti

Paneuropska deklaracija iz Bihaća

Mi, predstavnici Paneuropske unije Bosne i Hercegovine uz podršku panevropskih organizacija iz Austrije, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Mađarske, Njemačke i Slovenije na međunarodnoj konferenciji „Bosna i Hercegovina: korak do statusa zemlje kandidata – Možemo li ubrzati proces?“ koja se održava u Bihać, 19. – 21. 5. 2017. usvajamo

DEKLARACIJU

1. Bosna i Hercegovina je uvijek bila, jeste i samo može biti moguća isključivo uz najširi konsenzus konstitutivnih naroda i ostalih koji u njoj žive. BiH su nužne ustavne i ekonomske promjene i mi ih u Paneuropskoj uniji BiH odavno zagovaramo jer ovakva država nije ni pravedna ni funkcionalna. Pozivamo predstavnike svih parlamentarnih stranaka u BiH da usvoje nužne ustavne promjene koje podrazumijevaju ugradnju načela supsidijarnosti u Ustav BiH i na tom načelu redefinišu nadležnosti u vršenju javnih poslova između lokalnih, kantonalnih, entititskih i državne razine, uz obraćanje veće pažnje na položaj općina i njihov ravnomjeran razvoj u zemlji. Važno je svakako da nitko u BiH ne smije svoju brojčanu većinu zlorabiti protiv brojčano manjih, radilo se o državnoj razini ili do krajnje lokalne razine.

2. Paneuropska unija BiH pozdravlja napore nadležnih institucija, nevladinog sektora i građana u cilju kvalitetnog ispunjavanja Upitnika Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo. Podvlačimo važnost funkcioniranja usvojenog Mehanizma koordinacije kao ključnog uvjeta daljnjeg kretanja Bosne i Hercegovine ka dobivanju kandidatskog statusa. Pozivamo građane Bosne i Hercegovine da se i dalje kroz sve vidove građanskog aktivizma uključuju u društveno-političke i ekonomske procese u zemlji.

3. Proces europskih integracija nije samo tehničko pitanje, već i svesvojevrsna kulturološka i politička i svekoliko paradigmatski nova revolucija i u mišljenju i u ponašanju. To je pitanje budućnosti naše domovine o čemu su se već odavno odredile sve političke stranke: Naša budućnost je u Europskoj uniji! Tako misli i većina građana Bosne i Hercegovine. Stoga, treba prestati sa korištenjem procesa europskih integracija u dnevnopolitičke svrhe i uhvatiti se u koštac sa izazovima koje on donosi. I najmanji napredak u procesu je korak bliže funkcionalnoj državi.

4. Kao ključne prepreke, kako ka ubrzanju procesa dobivanja kandidatskog statusa tako i cjelokupnom procesu integracije BiH u Europsku uniju, Paneuropska unija BiH prepoznaje kriminal, korupciju i pokušaje političkog utjecaja na pravosudne organe u BiH. S tim u vezi, naglašavamo potrebu jačanja borbe za očuvanje nezavisnosti pravosudnog sistema i jačanja integriteta nositelja pravosudnih funkcija.

5. Paneuropska unija BiH ponovno traži od predstavnika međunarodne zajednice, poglavito Europske unije, da se snažnije uključi u sve bitne procese u Bosni i Hercegovini svojom medijacijom. Koliko god je važno da BiH postane članica Europske unije, u današnjim geopolitičkim okolnostima bitno je i Europskoj uniji da je BiH njezin dio jer samo europska Bosna i Hercegovina jamči sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine, te jamči očuvanje mira u Europi i ostvarenje europskog projekta.

6. Paneuropska unija BiH poziva, kako zvaničnike BiH tako i zvaničnike i institucije EU da najoštrije osude sve češće pozive na prekrajanje granica na jugo-istoku Europe. Paneuropska unija BiH smatra da takvo djelovanje veoma destruktivno utiče na proces europskih integracija kojima težimo, te nije u interesu mira, stabilnosti i prosperiteta BiH, regiona ali i cjelokupnoga evropskoga kontinenta.