Vijesti

Deklaracija sa međunarodne konferencije “Izazovi Evropske unije i proces proširenja”

PANEUROPSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PANEVROPSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ПАНЕВРОПСКА УНИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Mi, predstavnici Paneuropske unije Bosne i Hercegovine uz podršku paneuropskih organizacija iz Austrije, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Makedonije i Njemačke i na međunarodnoj konferenciji „Izazovi Evropske unije i proces proširenja“ koja se održava u Sarajevu, 27. – 29. 9. 2019. godine usvajamo
DEKLARACIJU

1. Paneuropska unija pozdravlja Mišljenje Europske komisije nakon aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo i ističe da oblasti u kojima BiH nije ostvarila dovoljan napredak treba da budu prioriteti budućeg političkog djelovanja.

2. „Kredibilna perspektiva za proširenje i ojačan angažman prema Zapadnom Balkanu“ Europske unije jasno demonstrira spremnost EU da intenzivnije sudjeluje u integracijskim procesima na Jugoistočnu Europu i može donijeti neophodnu novu dinamiku. Podržavamo plan akcije u 6 odabranih/glavnih oblasti (6 Flagship initiatives) i posebno naglašavamo značaj pomirenja i dobrosusjedskih odnosa koji su i vrijednost i politika kojom je inspirirana eurounijska porodica i za koju želimo da bude i vrijednost i politika BiH i ostalih država u regionu. U tom smislu, raduje nas primjer koji su regionu dali Makedonija i Grčka svojim historijskim dogovorom, šaljući važan pozitivan signal iz regiona ka EU.

3. Ponavljamo svoju inicijativu da EU i države Jugoistočne Europe formiraju zajedničko tijelo koje će se posebno baviti regionalnim i geopolitičkim odnosima, te pratiti dinamiku rješavanja otvorenih bilateralnih pitanja između država regiona kako ona ne bi postala nova prepreka u integracijskom procesu. Pozivamo političke elite u državama Jugoistočne Europe da izbjegavaju dramatičnu retoriku koja podiže tenzije, te da ulože zajedničke napore u uspješno rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja, kao i u koordinaciju javnodiplomatskih aktivnosti kojima bi u članicama EU snažnije promovirali ideju integriranja Jugoistočne Europe.

4. Berlinskim procesom se nastojalo i nastoji omogućiti približavanje država sudionica europskim i euroatlantskim inicijativama. Budućnost Berlinskog procesa i Europe itekako ovisi o regionalnoj suradnji koja je temelj za društvenu i gospodarsku integraciju regije. Paneuropska unija poziva političke zvaničnike da intenziviraju aktivnosti u realiziranju politike dobrosusjedstva i saradnje, ne zanemarujući imperativ ratificiranja bilateralnih sporazuma o međunarodno priznatim granicama BiH.

5. Paneuropska unija poziva sve proeuropski orijentisane organizacije mladih na izgradnju integrirane Europe sa europskim identitetom svih njenih građana. To se može postići aktivnim učešćem u društvenim i političkim procesima, brojnijim izlaskom na izbore i kroz angažman u nevladinim organizacijama ili političkim strankama. Potreban je aktivan angažman svih aktera da se zaustavi odlazak mladih i negativan demografski trend.

6. U ovim vremenima prestrojavanja, različitih aspiracija i potrebe dubokih transformacija globalnog i europskog okvira, Jugoistočna Europa postala je prostor odmjeravanja snaga i/ili frustracija u odnosima sa SAD i EU. Apeliramo na što brže usvajanje i primjenu standarda EU, dosljedno poštivanje zakona, kao i punu vladavinu prava što će ubrzati integraciju zemalja Jugoistočne Europe u EU. Želimo posebno naglasiti da svako odlaganje ovog procesa povećava rizike i cijenu kako integracije tako i procesa prosirenja EU. Evropska unija neće biti kompletna bez zemalja Jugoistočne Europe.